Reklamace poškození dopravou České pošty

Obecné informace

Pokud bylo zákazníkovi zasláno zboží Českou poštou a bylo při této dopravě poškozeno, pak zákazník má uplatnit reklamaci poškození dopravou vždy přímo u dopravce, tedy u České pošty

Reklamace Balíku do ruky a Balíku na poštu do 30 kg – pokud adresát po převzetí zásilky dodatečně zjistí, že obsah je poškozen, případně že došlo k úbytku obsahu, může uplatnit reklamaci na kterékoliv poště (osobně, tzn. donést příslušný balík na poštu). Reklamační řízení je možné zahájit nejpozději do dvou pracovních dnů po dni převzetí zásilky. Zásilku je nutno předložit v takovém stavu, v jakém byla dodána, tzn. včetně vnějšího i vnitřního balení. Adresát má také možnost tento stav hodnověrně doložit jiným způsobem.

Balík nadrozměr, Paleta – reklamaci zásilky je potřeba uplatnit u České pošty nejpozději do tří pracovních dnů – v tomto případě lze reklamaci nahlásit mailem na adresu příslušného regionálního reklamačního pracoviště České pošty, s.p., nebo předat kterékoliv poště.

Při podání reklamace si má možnost zákazník zvolit, zda postoupí řízení reklamace odesílateli, nebo bude reklamaci řešit sám jako majitel zboží.

Formuláře ke stažení

Pokyny pro podání reklamace u ČP (vč. potřebných podkladů a adres reklamačních pracovišť) jsou ke stažení na stránkách www.ceskaposta.cz nebo ZDE

Reklamační formulář si pak můžete stáhnout ZDE